W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 35  เดือนนี้ : 537  ทั้งหมด : 1,066
สถิติดาวน์ซินโดรมแบ่งตามจังหวัด

สถิติจังหวัด
Column Chart
ร้อยละดาวน์ซินโดรมแบ่งตามจังหวัด

ร้อยละจังหวัด
Pie Chart

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.